Asunnon hakijalle

Tavalliset vuokra-asunnot

Kuopion Vanhustenkotiyhdistyksen asunnot ovat jatkuvassa haussa. Yhdistykset vuokrataloja ovat

 • Melankatu 15
 • Untamonkatu 3
 • Untamonkatu 5 (Mäntykoti)
 • Mailatie 3
 • Sammakkolammentie 10

Täyttäkää sähköinen asuntohakemus netissä. Tulostettavan hakemuksen voitte palauttaa toimistollemme. Voitte myös tulostaa hakuohjeen oheisesta linkistä Hakuohje 2023.

Liittäkää hakemukseen kaikilta huoneistoon muuttavilta henkilöiltä:

 • kopio esitäytetystä veroilmoituksesta
 • todistus bruttotuloista kuluvalta vuodelta.

Vuokra-asunnot toimintakeskusten yhteydessä

Osa asunnoista sijaitsee toimintakeskusten yhteydessä.

 • Untamonkatu 5 Mäntylä
 • Siikaniemenkatu 6 Alava
 • Pyörönkaari 28 Pyörö
 • Maljalahdenkatu 7 Suokatu.

Toimimme taloissa vuokranantajana. Kotihoidon ja toimintakeskusten toiminnan tuottaa Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Mikäli haluatte vuokrata asunnon palvelutalosta, täyttäkää sähköinen asuntohakemus netissä. Tulostettavan hakemuksen voitte palauttaa toimistollemme. Voitte myös tulostaa tämän hakuohjeen.

Liittäkää hakemukseen kaikilta huoneistoon muuttavilta henkilöiltä:

 • Kotihoidon suositus palvelutaloon
 • kopio esitäytetystä veroilmoituksesta
 • todistus bruttotuloista kuluvalta vuodelta.

Suositusta voi kysyä Pohjois-Savon hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut puh. +358 172734100, ikakeskus@pshyvinvointialue.fi tai oman asuinalueen kotihoidon palveluesimieheltä tai kotisairaanhoitajalta.

Asukasvalinta

ARA-asunnoissa asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijoiden asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Varsinaisia tulorajoja ei ole, mutta valintatilanteessa hakijoiden keskinäisessä vertailussa tuloja pitää myös tarkastella.
Kuopion ohjeelliset varallisuuden enimmäisrajat ovat 1.6.2024 alkaen Kuopiossa seuraavat:
– 1 hakijan ruokakunta 45.000 €
– 2 hakijan ruokakunta 55.000 €
– 3 hakijan ruokakunta 70.000 €.
Hakijaruokakunnan koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10.000 eurolla henkilöä kohden.

Hakijoita verrataan keskenään ja asunnot vuokrataan eniten tarvitseville ruokakunnille. Etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisessä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja
pienituloisimmat hakijat. Tästä etusijajärjestyksestä voidaan poiketa yksittäistapauksissa ja erityisten syiden perusteella. Lopulliset asukasvalinnat tekee Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry. Asunnot ovat tarkoitettu kuopiolaisille senioreille (vanhuuseläkeläiset).

Hakemus on voimassa 6 kuukautta. Tarvittaessa voitte uusia haun puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä toimistolla.

 


 

Asumisoikeusasunnot

ASOasunnot Kuopion Seniorit Oy on Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n kokonaan omistama yhtiö.

Asumisoikeustalo Sammakkolammentie 8 sijaitsee Puijonlaaksossa ostoskeskuksen vieressä.

Kun haette asukkaaksi, tarvitsette jonotusnumeron. Numeron saa toimistoltamme puhelimitse, sähköpostilla, käymällä paikan päällä tai täyttämällä sähköinen asuntohakemus netissä.
Jonotusnumeron saanti edellyttää, että olette täyttänyt 65 vuotta. Mikäli hakijana on pariskunta, tulee toisen olla täyttänyt 65 vuotta.

Vapautuvia asuntoja tarjotaan jonotusjärjestyksessä. Asukasvalinnassa ei ole varallisuus-, tulo- tai paikkakuntarajoituksia.

Maksatte asunnosta ASO-maksua 15 % asunnon hankintahinnasta ja kuukausittaista käyttövastiketta.